В Плевен са обявени свободни работни места за медицински специалисти в училищни здравни кабинети

21.08.2019 10:59

Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравни кабинети на СУ „Христо Смирненски” и ПГ по механоелектротехника в гр. Плевен

Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „медицинска сестра” или „акушерка”.
2.Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

Необходими документи:

1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.
2. Диплом за исканата образователно- квалификационна степен;
3. Автобиография;
4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване – до 17:00 ч. на 15.09.2019 г. в Центъра за административно обслужване – пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: