РЗИ – Плевен ще прави изнесени тестове за СПИН сред служителите на две фирми

15.08.2019 15:05

 

От днес до 15 септември в страната се провежда националната лятна АНТИСПИН кампания. Тя е част от изпълнението на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2017-2020 г.“,информират от Министерството на здравеопазването.

От януари до края на месец юни тази година 177 560 лица са се изследвали за ХИВ в България.

В страната функционират 13 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към регионалните здравни инспекции. В тези кабинети се извършват предтестови и следтестови консултации и изследвания от подготвени медицински специалисти за повишаване на информираността по проблемите на ХИВ/СПИН. Продължава дейността и на 17 мобилни медицински кабинета, 15 от които са предоставени на РЗИ и 2 на неправителствени организации.

В рамките на кампанията РЗИ-Плевен ще изнесе Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) на терен на 27.08.2019г. във фирма „Плевен 99“ – гр. Плевен и на 10.09.2019г. във фирма „Мизия 96“ – гр. Плевен.

През периода 1986–09.08.2019 г. в България са регистрирани общо 3 173 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 147 ХИВ–серопозитивни, от които 93% са български граждани и 7% чужденци. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението  е 5:1 (123 мъже и 24 жени).

Пътят на предаване на инфекцията също не е променен. И тази година 86% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (от тях –  42% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт и 44% при хетеросексуален контакт). Делът на инфектираните при инжекционна употреба на наркотици е 13 %. Най-засегната  е възрастовата група 30-39 г. – 40%, следвана от възрастовата група 40-49 г. – 23%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: