Мобилно бюро по труда ще обикаля селища в община Плевен

14.08.2019 11:47

Мобилно бюро по труда ще обикаля селищата в община Плевен. Това е нова услуга на Агенцията по заетостта, стартирала наскоро, съобщи директорът на Бюро по труда – Плевен Здравко Дафинов. Целта е трудовите посредници да дойдат на място в по-отдалечените места от общинския център Плевен и да се срещнат с хора, които нямат работа, но и нямат представа как да си потърсят такава. Това са хора, заети предимно с вършене на услуги на свои съселяни и получаващи заплащане за дейности като цепене на дърва, помощ при земеделска работа и т.н.

Другата нова услуга на Бюро по труда – Плевен е т.нар. менторство. Специален екип държи връзка с работодателя, при когото е постъпило лице, насочено от Бюрото по труда. Събират се данни как работникът се справя с работата и други.

Третата нова услуга е семеен трудов консултант. Тя се прилага в семейство с продължително безработни лица, където издръжката е на пенсии от по-възрастни роднини или детски надбавки. Консултирането за търсене на работа е на място в семейството, извън бюрото по труда, за да бъде достигнато до тези безработни по-лесно и да се предразположат.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: