Община Долни Дъбник приема заявления за включване в механизма за лична помощ

13.08.2019 13:51

Община Долни Дъбник започва прием на заявления на кандидати за ползване на услугата „Личен асистент“, за включване в Механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ на:
Лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
Деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане;
Деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане.
Горепосочените лица могат да подават заявления по образец след изготвена индивидуална оценка на потребностите от лична помощ и издадено направление с определения брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Долна Митрополия.
За да се включите в Механизма „Лична помощ“ е необходимо да подадете заявление по образец в общината по настоящ адрес. Образец на заявление за включване на Механизма „Лична помощ“ може да бъде предоставено в Центъра за обслужване на граждани, на първия етаж в сградата на общинска администрация – Долни Дъбник или изтеглено от сайта на Община Долни Дъбник. С подаване на заявлението е необходимо да приложите и издаденото от Дирекция „Социално подпомагане“ – Долна Митрополия направление с определения в него брой часове за лична помощ. Заявленията се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в сградата на община Долни Дъбник, първи етаж в Центъра за обслужване на граждани.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: