Ателиета „Седем стъпки“ създадоха в Детска градина „Първи юни“ – Плевен (галерия)

12.08.2019 17:04

Ателиета за допълнителни дейности под общото наименование „Седем стъпки“ създадоха в Детска градина „Първи юни“ – Плевен, съобщи директорът на градината Александра Иванчева. Те са част от така наречените допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в рамките на неучебното време през лятната ваканция, като в тях се извършва допълнителна работа, специално насочена към индивидуалните интереси на всяко дете. „Идеята ни е да се съобразим с Теорията за множествената интелигентност на Хауърд Гарднър, който първоначално е описал седем типа интелигентност, по-късно е добавил още два. Предлагаме на децата занимания, отчитащи техните индивидуални особености: темперамент, интереси, естествени заложби и типа интелигентност. Съобразили сме се и с идеята, че числото „седем“ носи философски смисъл“, споделя Александра Иванчева.

Ателиета са: Ателие „Седем стъпки“ – Познавателни активности; Математика. Логика; Ателие „Седем думи“ – Литературни занимания; Реч и мислене; Работа с народни умотворения и литературни текстове. Изразните средства в литературата. Запознаване с живота и творчеството на писатели и поети и др.; Ателие „Седем цвята“ – Художествени дейности; Способности, талант; Игри с цветове и бои. Конструктивни дейности с различни материали; Изразните средства в изобразителното изкуство. Приложни изкуства; Ателие „Седем добрини“ – Нравствени компетентности; Добродетели; Обсъждане на литературно съдържание. Разговори по нравствено-етични теми; Разбиране за нравствените категории; Емоционална интелигентност; Формиране и обогатяване на ценностна система; Ателие „Седем скока“ – Физически активности; Игри; Музикални способности; Двигателни способности.

Замислени са по начин, даващ възможност да се обхване многообразно съдържание. Децата усвояват знанията по различни начини. Всеки има свои уникални умствени способности и таланти. През лятото цялата дейност на ателиетата се случва на двора. Този вид дейности не изисква специална организация, създавана от възрастните. Изисква организирането на среда, носеща стимули и предизвикваща радост, активност и откривателство. Децата, носещи в себе си определени заложби, ще намерят своята дейност, в която да се чувстват щастливи да развиват своите склонности и заложени умения.

Конструктивните игри в пясъка винаги дават възможност на детското въображение да повтори или преобрази представите на детето в нови чудновати конструкции. Двигателните дейности винаги носят силен заряд на жизнерадост и са най-естественото проявление на детската съзидателна енергия. Специално разчертаните от родители площадки се ползват за двигателни и логически игри. Увлечени във весело подскачане, децата правят класификация по цвят и форма, упражняват концентрацията на вниманието си, представите си за посоките, ориентиране в пространството, представи за количества, за колона и редица и др.

Понякога децата, водени от собствен импулс, са увлечени от дейност, която сами си организират. Така в ателие „Седем цвята“ се появиха билкарки, които събраха и съчетаха разноцветни растения, които аранжираха красиво в пликчета. Ние им помогнахме с материали и облекла да си направят ателие за собствена продукция. Удоволствието стана причина за словотворчество и така се появиха „гривни на приятелството“, „венци на природата“, „билки на здравите хора“ и др., разказва още директорът на ДГ „Първи юни“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: