Община Кнежа приема заявления на кандидати за ползване на услугата „Личен асистент“

09.08.2019 14:07

Община Кнежа започва прием на заявления на кандидати за ползване на услугата Личен асистент, за включване в Механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ на:
Лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
Деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане;
Деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане.
Горепосочените лица могат да подават заявления по образец след изготвена индивидуална оценка на потребностите от лична помощ и издадено направление с определения брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“-Кнежа.
За да се включите в Механизма „Лична помощ“ е необходимо да подадете заявление по образец в общината по настоящ адрес. Образец на заявление за включване на Механизма „Лична помощ“ може да бъде предоставено в стая № 110 на първия етаж в сградата на общинска администрация-Кнежа, в деловодството на общината, в съответните кметства Бреница, Еница и Лазарово или изтеглено от сайта на Община Кнежа. С подаване на заявлението е необходимо да приложите и издаденото от Дирекция „Социално подпомагане“-Кнежа направление с определения в него брой часове за лична помощ. Заявленията се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в сградата на община Кнежа, първи етаж, стая № 110 или в деловодството на общината.
За повече информация: тел. 09132 7683 – Петя Благьова – Координатор
Тел. 09132 7198 – Галя Шугльова – Гл.експерт ПЕФМС

#тагове:

НАЙ-НОВИ: