Модернизират по проект Детска градина „Звездица“ в Кнежа

08.08.2019 13:30

Днес официално бе даден старт на изпълнението на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Звездица“, град Кнежа“, финансиран от Държавен фонд Земеделие. В периода от подписване на договора до настоящия момент се проведоха всички тръжни процедури за избор на изпълнители на заложените дейности по проекта, като документацията премина две продължителни проверки от експерти от Фонда – една преди провеждане на тръжните процедури и една съгласувателна след избора на изпълнители. Сключени са общо 8 договора – за изпълнение на строително-ремонтните работи, за строителен и авторски надзор, за доставка на оборудване и обзавеждане по 4 обособени позиции и за консултантски услуги по организация и управление на проекта.


Със средствата осигурени от Програмата ще се изпълнят мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на детската градина – предвидено е цялостно саниране на сградата, подмяна на останалата стара дървена дограма с нова от PVC профили със стъклопакет и коефициент на топлопреминаване, отговарящ на действащите нормативни документи. По всички фасади, ще се положи топлоизолация с дебелина 10 см. Предвижда се цялостна подмяна на покривното покритие, топлоизолация на покривната таванска плоча, както и изолация на пода на помещенията на първия етаж. Ще се приложат мерки за повишаване ефективността на отоплителната инсталация и котелната уредба, както и за намаляване консумацията на електроенергия, чрез подмяна на отоплителни тела, монтаж на соларна инсталация от слънчеви колектори и подмяната на част от осветлението с енергоспестяващо такова.
Част от средствата по проекта ще се използват за подобряване на материалната база на детската градина. Предвидено е доставка на оборудване и цялостно обзавеждане – нови мебели, нова техника и уреди, и нови детски пособия за игра.

С реализацията на този мащабен и изключително значим проект ще осигурим на децата, посещаващи детската градина и на всички бъдещи нейни възпитаници, по-добри условия за обучение и развитие, сподели кметът на Кнежа Илийчо Лачовски.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: