55 са одобрените заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в община Плевен

31.07.2019 11:18

Общо 59 подадени заявления, от които 55 са получили одобрение отчита за първото полугодие на годината Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен. За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г., комисията, утвърдена с решение на Общински съвет – Плевен, е провела три заседания съгласно приетия от местния парламент правилник за дейността й.

За финансовата 2019-а сумата, предвидена за подпомагането на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми в общината е в размер на 35 000 лв., което е с 10 000 лв. повече в сравнение с предходната 2018-а. Всеки одобрен заявител се подпомага с 500 лв. за изследванията, предшестващи инвитро процедурата. Заявленията за финансово подпомагане са по образец и се подават в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен /пл. „Възраждане“ 4/. Всички постъпили документи се разглеждат от комисията, в която влизат 7 общински съветници, АГ специалист, директор дирекция „ФСД и УС” в Община Плевен, началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности” и юрисконсулт от Общината. Председател на комисията е общинският съветник и председател на ПК по здравеопазване и социална политика в Общинския съвет проф. Начко Тоцев. В изпълнение на решението на комисията на заявителя се издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя.

Правото за финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението същото не е потърсено. Тогава кандидатът може да кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.

Информация: Общински съвет – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: