Обявиха конкурс за директор на НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен

26.07.2019 11:08

Министерство на културата обяви конкурс за длъжността „директор“ на Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен. Кандидатите да отговарят на следните изисквания: Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”; област на висше образование: „Изкуства” или „Педагогически науки”; професионално направление: „Теория на изкуствата”, „Изобразително изкуство“, „Музикално или танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“ или „Педагогика на обучението по …..”; специалност: от посочените направления; и професионален опит – не по-малко от 5 години учителски стаж.

Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен за период от четири години и събеседване.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: