Удължават до 9 август срока за прием на документи за съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен

24.07.2019 12:09

С решение на Временната комисията към Общински съвет – Плевен, за подбор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, се удължава срока за приемане на документи на кандидати за съдебни заседатели до 9 август 2019 г. (включително). От временната комисия припомнят условията и документите, необходими за кандидатстване:
Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
– възраст от 21 до 68 години;
– имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Окръжен съд – Плевен;
– имат завършено най-малко средно образование;
– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
– да не страдат от психически заболявалия;
– да не са съдебни заседатели в друг съд;
– да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Плевен;
– да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
– да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Плевен;
– да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
Кандидатите подават в срок до 09.08.2019 г. следните документи:
– заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 – по образец/
– декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение №2 – по образец/;
– декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение №3 – по образец/;
– писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4 – по образец/;
– данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5 – по образец/.
– подробна автобиография, подписана от кандидата;
– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
– мотивационно писмо;
– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Плевен, стая 35, етаж 2. Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Плевен, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №4) или от Пропуски – информация на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №2).
Процедурата за подбор на 70 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Окръжен съд – Плевен, стартира на основание решение на Общински съвет – Плевен, от 27.06.2019 г. и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: