Повишиха прокурор в Районна прокуратура – Плевен

22.07.2019 11:44

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ Анна Федева Баракова – прокурор в Районна прокуратура – Плевен. За това информират от Пресцентъра на ВСС.

Също така Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от заеманата длъжност „прокурор“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст Евелина Иванова Донова – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, считано от 19.07.2019 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: