Лятно училище за бъдещи първокласници организират в Кнежа

19.07.2019 12:16

От началото на месец юли 2019 г. за трета поредна година стартира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“, т. нар. „Летни групи“.Това е една от дейностите, изпълнявани по Проект „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ цели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият и да се съхранят придобитите умения в предучилищното образование. В лятното училище образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят.

Лятното училище предоставя дейности за подобряване на предучилищната подготовка като:
Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и други основни учебни дисциплини и осигуряване на възможност за равен старт в първи клас;
Работа с логопед – при необходимост;
Работа с психолог – при необходимост;
Игри в съответствие с предпочитанията на децата;
Кратки екскурзии в или в околностите на града;
Включване на родителите в екскурзиите като придружители;
Организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на летните училища;
Включване на родителите в подготвителната работа;
Изготвяне на индивидуална педагогическа характеристика и оценка на потребностите и възможностите на децата.

Услугата се предоставя за период от 2 месеца ( юли и август 2019 г.) в рамките на лятната ваканция. Създадената група от 15 деца има занимания 5 пъти в седмицата по 4 часа. За децата се грижат педагог и медиатор. Предвиден е безплатен транспорт и придружаване на всяко дете от специалист до дома му. Осигурени са безплатна храна, пособия и консумативи за работа.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: