Децата от ДГ „Калина“ – Плевен опознават природата чрез различни инициативи

19.07.2019 13:31

В продължение на няколко дни в ДГ„Калина“ – Плевен децата от подготвителна група се включиха в дейности, като утринна гимнастика, състезателни игри, рисуване на открито, игри за опознаване на природата “Прегърни дървото“, „Чувам земята“, „Аз и моята сянка“, „Нарисувай слънцето, дърветата, птиците“ и др. , практически дейности – докосване на тревата, до плодовете на дърветата, наблюдаване полета на птиците, труда на мравките за възпитаване на традиционни умения, предавани от поколение на поколение за опознаване, опазване и възпроизвеждане на природната среда, които помагат на децата да осъзнаят важността на заобикалящата ги природа.

Увличайки децата сами да се занимават в областта на екологията на човека, грижейки се за собственото си здраве и безопасност и това на другите, ние ги водехме към формиране и на собственото им поведение. Децата трябва да се учат сами да изследват заобикалящата ги среда, да чувстват потребност от самостоятелна преценка на екологосъобразността на дадена постъпка, да се насочва детската активност не само към взаимовръзката на дадено природно явление с неговата среда, а и към характера на тези взаимовръзки с оглед съхраняването на баланса между природното явление и средата му, споделят от детската градина.

В предложените занимания децата имаха допир до елементи на природата – земя, въздух, вода. У тях се развива уважение към природата, земята и всички същества. Те проумяват чрез собствен опит зависимостта на хората от земята. Научават се как се развива растителността и животинския свят , като усвояват базисни знания и умения – за връзката на човека с природата и в същото време се подготвят за живота на възрастни, възпитават се да бъдат създатели.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: