Вода със завишено съдържание на хром и с ешерихия коли са пили в плевенски села

17.07.2019 9:04

 

Вода със завишено съдържание на хром и с ешерихия коли са пили жителите на плевенски села. През периода 8 – 14 юли от Регионална здравна инспекция – Плевен са изследвали 11 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях 7 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В селата Божурлук и Стежерово пробите са показали високо съдържание на хром – 58,78 µg/l и 55,47 µg/l при норма 50,00 µg/l.

В село Татари водата е била с високо съдържание на хром и магнезий – съответно 82,80 µg/l и 82,68 mg/l при норми от 50,00 µg/l  и 80,00 mg/l. В село Лозица водата също е била с високо съдържание на хром и магнезий – 87,76 µg/l и 102,14 mg/l.

В селата Въбел и Любеново в питейната вода са открити коли форми и ешерихия коли. Във Въбел е отчетено и по-високо съдържание на магнезий – 88,76 mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: