В Искър ще се проведе публично обсъждане на изпълнението на бюджета за 2018 г.

16.07.2019 10:54

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет-Искър – г-н Любомир Йолов отправя покана към всички граждани и заинтересовани лица за публично обсъждане на изпълнение бюджета на община Искър за 2018 г. То ще се проведе на 22.07.2019 г. (понеделник) от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр.Искър. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, стая № 207 или на интернет страницата на общината – http://iskarbg.com/съобщения-обс-2015-2019-година/.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: