Община Плевен обяви прием на документи за асистенти

13.07.2019 15:03

На основание чл. 26 ал.1 от Закона за личната помощ и чл.6 ал.3 от Наредба РД-07-7от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ Община Плевен обявява прием на документи за асистенти.

Необходими документи:

1. Заявление (Приложение 4 от Наредбата) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Плевен или получено на хартиен носител на посочения по-долу адрес.

2. Автобиография.

3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен договор.

4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

5. Други документи по преценка на кандидата, напр. удостоверение за успешно преминат курс на обучение за асистент, документ удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище и др.

Документите се подават от: 9:00 ч. до 12:00 ч.и от 13:00 ч. до 15:00 ч. в Центъра за предоставяне на почасови социални услуги на адрес : ул. „Ген. лейт. Атанас Стефанов” № 4 /бившата ул. „Хемус” № 4/.

Срок за подаване на документи – постоянен.

За справки телефон 064/800 403.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: