132 проверки на 126 обекта са извършили през юни инспекторите от РИОСВ – Плевен

09.07.2019 15:04

През юни инспекторите на РИОСВ – Плевен са извършили 132 проверки на 126 обекта, в това число 114 планови проверки на 109 обекта и 18 извънредни проверки на 17 обекта. Това съобщават от екоинспекцията. В рамките на осъществения контрол са дадени 29 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 26 при планови проверки и 3 при извънредни. От извършените проверки 8 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД).

Направени са проверки по изпълнението на предписания във връзка с чистота на пътната мрежа в Община Пордим и Община Долна Митрополия, както и за почистване на замърсени терени в с. Голяма Желязна, нерегламентирана площадка за ИУМПС, с. Крушовица, и замърсени терени в местност „Кайлъка“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: