Общинският съвет на Пордим се събира за заседание на 10 юли

04.07.2019 15:35

На 10 юли, сряда, от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет – Пордим ще се проведе редовно заседание. Дневният ред включва 8 точки като последните две са питания и молби.

Съветниците трябва да вземат решение за откриване на процедура за определяне на четирима кандидати за съдебни заседатели, от които за Районен съд – Плевен – 2 бр., за Окръжен съд – Плевен – 2бр. за мандат 2019-2022 г.
Ще бъде разгледан проект на предложение за внасяне и одобрение на изготвена Програма за закрила на детето на Община Пордим за 2019 г. Местните депутати ще дебатират около предложения за включване на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пордим и ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ – с.Вълчитрън в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020 г.

Ще бъде разгледано и предложение за делба на общински поземлен имот и промяна начина на трайно ползване на новополучени общински имоти в землището на с. Вълчитрън. Кметът на община Пордим Детелин Василев ще направи отчет за получените командировъчни пари за второто тримесечие на 2019 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: