Обновяват социалния патронаж в Пордим и Вълчитрън, както и обществената трапезария в Згалево

04.07.2019 13:10

Кметът на община Пордим Детелин Василев вчера подписа договор с Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на Проект за „Закупуване на оборудване за обновяване на материалната база на Домашен социален патронаж в град Пордим и село Вълчитрън и на Обществена трапезария в село Згалево, община Пордим”. Отпуснатите финансови средства са в размер на 26 973 лв. , а продължителността за изпълнение на дейностите е 4 месеца.

Дейностите по проекта са свързани с доставка и монтаж на оборудване с цел обновяване на материалната база в трите общински обекта – в град Пордим, в село Вълчитрън и село Згалево.
Ползватели на социалната услуга: 
Домашен социален патронаж гр. Пордим, който съществува от 1989 година и функционира и до днес. В него се приготвя и разнася храна за 45 възрастни от град Пордим и 22 човека от село Згалево, самотно живеещи хора и хора с увреждания и 50 човека от уязвими групи, социално слаби, ползващи се по проект „Топъл обяд”.
Домашният социален патронаж в село Вълчитрън функционира от 1990 година и приготвя храна за 60 човека от населеното място, от селата Борислав и Катерица и 50 потребители по проект „Топъл обяд”.
Обществената трапезария в село Згалево предоставя топъл обяд на 50 човека от населеното място.
ДСП функционира като дейност, финансирана от бюджета на община Пордим, това е социалната услуга която обхваща възрастното население от цялата община.

Снимка и информация: Община Пордим

#тагове:

НАЙ-НОВИ: