От днес започва кандидатстването на учениците в 8 клас, за първи път е само по електронен път

03.07.2019 7:11

От днес до 5 юли, включително, ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2019/2020 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на Регионално управление на образованието – Плевен.

За учебната 2019/2020 година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще се извършва само по електронен път /online/.

Два са вариантите на подаване на заявление:

Първи вариант – самостоятелно подаване:

Заявлението за участие в приема може да бъде подадено самостоятелно от родителя и ученика, от всеки компютър с интернет в електронната платформа на адрес:https://priem.mon.bg, като се използва индивидуален код за достъп от служебната бележка. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание. Подалите самостоятелно заявления по интернет, не следва да подават документи в училищата – центрове.

Обръщаме Ви внимание, че при кандидатстване за професионални паралелки е необходимо да се прикачи медицинско свидетелство, за което системата извежда съобщение. Ако до началото на класирането не сте прикачили медицинско свидетелство, то желанията за професионални паралелки ще бъдат автоматично деактивирани.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – център:

Заявление за участие в приема може да бъде подадено в училище-център, определено от началника на РУО – Плевен.

В училищата – центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си, но за предпочитане е заявлението да се подаде в най-близкото в района училище, за да става обработката на документите по-бързо.

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени добре паралелките, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Когато заявлението се подава в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице обработило заявлението.

Допустимо е едновременно да се кандидатства, както за прием в училищата в област Плевен, така и в други области. За всяка област се подава отделно заявление в сайта https://priem.mon.bg. При обявяване на първо класиране ученикът избира къде да се запише, ако е приет на две места.

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават следните документи:

  1. Заявление за участие в класиране по образец.
  2. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.
  3. Данните за балообразуващите предмети от свидетелството за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система и не се носят от ученика.

Копие на свидетелство за основно образование се представя само от кандидати от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване.

На сайта на РУО – Плевен или ТУК можете да откриете информация за училищата-центрове.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: