РУО – Плевен: Започна подаването на заявления за зрелостните изпити през август-септември

02.07.2019 10:23

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, сесия август-септември през учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09- 1710/ 29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката  от 01 до 12 юли 2019 година (включително) се осъществява подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити. За това информират от Регионално управление на образованието – Плевен.

За учебната 2018/2019 година продължава да се прилага Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (с последно изменение, направено чрез § 7 на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците).

Подаването на заявленията (по образец) се осъществява в рамките на работното време от определените лица в училищата.

Определеният срок за подаване на заявления се спазва стриктно и след изтичането му не се приемат заявления.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: