В Долни Дъбник се състоя официална церемония по откриване на строителна площадка за ремонта на Културния дом

26.06.2019 16:01

Днес в град Долни Дъбник се проведе официална церемония с тържествен водосвет, извършен от отец Антоний, по откриване на строителна площадка на обект „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I–2048, КВ. 78“, финансиран по Подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изпълнител на обекта е „ТАСИ“ ООД.

Кметът на Община Долни Дъбник Борислав Станимиров държа приветствена реч пред присъстващите на събитието служители на Общинска администрация, граждани и представители на фирмата изпълнител на обекта.

Целите на проекта са свързани с повишаване качеството на живот, чрез подобряване на жизнената среда и екологичните условия в населеното място.С извършването на планираните рамонтни дейности ще се повишат експлоатационните характеристики на сградата, както и ще се подобрят условията за работа и пребиваване в обекта.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Снимки и информация: Община Долни Дъбник

#тагове:

НАЙ-НОВИ: