Вижте къде ще спират тока днес в община Плевен!

26.06.2019 7:22

Във връзка с осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Плевен, обслужвана от ЧЕЗ, днес, 26 юни, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Ето къде ще спират тока днес:

На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./  –  Мечка,  Общ.  Плевен:Александър Стамболийски31, 9, 3, 1, 19, 23, 11, 33,  Антим I  4, 2,  Г. С. Раковски2, 8, 4, 10, 1, 6,  Данаил Попов25, 10, 23, 19, 5, 9, 11, 27, 7, 15, 17,  Максим Горки10, 12, 14, 6, 2,  Никола Петков3,  Пещера1,  ПървиМай9, 1, 3, 11,  Рила14, 17, 10, 2, 11, 4,  Стоян  Заимов3, 4, 6,  Татар махала34, 38, 15, 26, 36,  Тодор Александров9, 3, 7, 5,  Ю. А. Гагарин1, 3, 11

На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./  –  Ралево:Бачо Киро2, 3, 5,  Бинка Парашкевова24, 66, 13, 17, 9, 11, 15, 36, 3, 52, 18, 19, 58, 2, 12, 20, 1, 68, 38,  Васил ЛевскиУоТп1, 2, Фурна, 6, 8, 5, 4, 1, 3,  Витоша4, 6,  ГеоргиБенковски15, 4, 9, 13, 5, 6, 13а, 11, 17, 7,  Георги  Димитров7, 2, 1, 5,  Драва4, 2,  Кирил и Методий3, Здравна Служба, 1, Канцелария, 6,  Клисура10, 22, 28, 27, 21, 4, 32, 20, 3, 16, 29, 15, 30, 25, 24, 9, 12, 26, 14, 23,  Мадан7, 5, 5а, 9, 1, 4,  Одрин8, 6, 2, 3, 4,  Партизанска7, 5, 6, 16, 8, 10, 2, 12, 14, 3, 9,  Пирин2, 4,  Плевен6, 32, 18, 1, 10, 2а, 26, 30, 20, 24, 7, 11, 28, 12, 22, 4, 9, 8,  Преслав4, 2,  Рила5, 7, 2, 9, 3, 4,  Родопи5, 2,  София25, 11,  СтараПланина4, 3,  Тумба2, 4, 2а, 5, 1, 3,  Тутракан1, 3, 2,  Хаджи Димитър12, 11, 17, 19, 23, 2, 5, 7, 4, 1, 16, 21, 9, 15, 8, 13, 6, 14,  ХристоБотев23, 8а, 21, 15, 8, 1а, 13, 11а, 28, 24, 16, 22, 1, 11, 10, 19, 7, 6, 20, 14, 26, 30, 9, 17, 18, 27, 9а, 12.

На 26.06.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Плевен: Българска Авиация /Индустр. 27,  ГеоргиКочев106,  ИндустриалнаЗона, местност Западна Идустриална Зона до Метро,  Метро3

На 26.06.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Брестовец: АлександърПетров5

На 26.06.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Радишево: I -280,  XIII-89Кв.  34,  Васил Априлов2, 4а,  Г. С. Раковски5, 3, 1,  Григор Пърличев27, 3, 6, 11, 9, 18, 29, 23, 16, 7, 10, 4, 19, 22, 17, 1, 25, 13, 5, 8,  Драва1,  Знеполска8, 7, 6, 13, 3, 2, 4, 12, 1, 10,  Ивайло14, 10в, 28, 17, 24, 5, 27, 21, 5а, 8, 34, 16, 40, 23, 29, 12, 13, 26, 30, 10б, 38, 18, 11, 20, 22, 10а, 15, 9, 25, 7, 10, 31, 6, 1, 3,  Кирил и Методий 31а, 12, 31, 23, 8, 35, 29, 37, 27, 21, 10, 14, 31б, 19, 25, 11, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Уо ТП 7, 7, 17, 9, Център,  Китка3, 5, 7, 10, 14, 6, 13, 9, 11, 8, 1, 2,  Климент ОхридскиУо ТП 3, 15, 2, 35, 20, 10, 26, 21, 34, 12, 40, 11, 1а, 32, 5, 38, 16, 22, 42, 14а, 23, 36, 1, 24, 7, 27, 30, 25, 17, 6, 19, 4,  Мадан8, 6,  Марибор12, 22, 18, 3, 27, 24, 17а, 4, 21, 25, 28, 14, 9, 23, 19, 26, 8, 7, 1, 10, 6, 2, 13, 11,  Милин Камък 3, 1,  Мир3, 5, 2, 1,  Митко Палаузов5, 13, 7, 15, 9, 1, 11,  Нестор Марков6, 2, 5, 4, 3, 1,  Орлица 2,  Пероника 7, 6, 1, 4, 10, 11, 9, 3, 8, 9а,  Прилеп 29,  Ралица11, 9, 1, 12б, 7, 10, 14, 12, 5, 2,  Република2, 3, 4, 5, 1,  Рила1, 2, 2,  Родопи  27, 29, 33, 25, 21, 23, 19, 37, 35,  УПИ -Xxv-283СтрКв1,  ХIх-573,  O, Месност Ккукушин

На 26.06.2019 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Тученица: Александър Стамболийски4, 3, 6, 7, 8, 1, 1,  ВасилЛевскиУоТп5, 11а, 18, 15а, 17, 3, 2, 10, 12, 6, 8, 1, 16, 4, 14,  Ген. Вл. Заимов9а, 11, 7, 5, 9, 8, 5а, 6, 3, 6а, 2, 1, 4,  ГенералГурко69, 52, 40, 38, 67, 44, 50, 46, 42, 38а, 48, 28, 25, 11, 23, 9, 7, 18, 3, 19, 30, 9б, 5, 4, 9в, 15, 12, 8, 22, 27, 21, 1б, 6, 1, 2, 10, 14, 17, 13, 20а, 47, 34, 45, 57, 36, 61, 37, 29а, 29, 35, 32, 53, 41, 55, 61а, 51, 49, 42, 59, 63, 39, 33, 31, 36а,  Генерал Колев2б, 1, 8, 4, 1а, 2в, 6а, 6, 3,  ГеоргиБенковскиУо ТП 1, 14, 30, 17, 36, Център, 28, 29, 37, 40, 15, 13, 32, 38, 21, 39, 25, 23, 44, 42, 16, 31, 26, 30а, 22, 24, 35, 33, 34, 7, 4, 12, 8, 2, 10, 11, 6, 9,  ГеоргиКочев6, 9, 4, 3, 5, 7,  Дамян  Пешев35, 3, 15, 21, 11, 9, 8, 19, 14, 18, 20а, 1б, 22, 10, 16, 5, 7, 13, 2, 6, 1а, 20, 23, 12, 6а, 30, 28, 29, 27, 30б, 26, 39, 37, 25, 36, 41, 40, 31, 42, 34, 38, 33, 32,  Кайлъка2, 6, 4, 1,  Любен Вешков4, 8, 9, 10а, 2, 12, 16, 18а, 5, 7, 1а, 24, 5а, 20, 10, 3, 14,  местност Пасището Помпена  Стация,  Пирин15, 4, 3,  Радецки 6, 4, 3, 2, 1,  Рила5, 3, 8, 7, 2, 1, 4,  Среброструй3, 11, 17, 19, 1, 15, 9,  Стара Планина45, 8, 41, 47, 4а, 16, 43, 10, 14, 51, 6, 12, 4б, 37, 21, 7, 2а, 15, 1, 13, 11, 9, 29, 17, 19, 25, 33, 5, 27, 3,  СтефанКараджа4, 3, 2, 1, 5, 7,  Страцин9, 7, 5а, 8, 3, 5, 2, 4, 10, 6,  Хаджи Димитър14, 15, 24, 19, 16, 17а, 13, 11, 7, 20, 18, 17, 8, 22, 14а, Уо ТП 8, 2, 3а, 4, 1, 5, 3,  Христо Ботев Центъра, 3, 10, 4, 1, 8, Уо ТП 9, Център, Кметсво, Детска Градина,  Христо Смирненски18, 19, 14, 20, 22, 9, 21, 25, 16, 23, 15, 11, 13, 1, 5, 4, 8, 6,  Ю. А. Гагарин28а, 34, 32, 28, 33, 1, 6, 7, 26, 17, 9а, 20, 16, 5, 23, 24, 4, 10а, 18, 21, 27, 22, 19, 8, 2а, 14, 25, 12, 11, 3,  18

На 26.06.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Брестовец:АлександърПетров17, 28, 18, 19, 20, 16, 24, 14, 11, 22,  Александър Стамболийски26,  Васил Левски13, 25, 3, 4, 29, 8, 6, 22, 3а, 24, 14, 23, 36, 19а, 9, 27, 16, 40, 28, 1, 5, 40а, 2, 12, 11, 42, 34, 44, 7а, 15, 30, 21, 7, 26, 18, 32, 20, 38,  Витоша2а, 4, 2, 3, 5, 1,  ГеоргиКочев28, 18, 8, 30, 14, 16, 12,  ЕлинПелин4,  ИванВазов15, 5, 1, 2, 3,  НиколаЙВапцаров10, 3, 1, 12,  Пирин4, 6, 1, 2, 8,  Рила4, 3,  ХаджиДимитър21, 10, 2, 18, 12, 20, 6, 25в, 16, 25а, 22, 14, 8, 4,  ХристоБотев2, 9, 7, 8, 10, 4, 1, 21, 3, 15, 17, 6, 19, 13, 11,  ХристоСмирненски10, 2, 12, 1, 4, 3, 6, 8, 14

На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Пелишат:17Партизани2, 12, 8, 1а, 10, 6,  VIII Кв.  5,  Бенковски18, 11, 17, 20, 12, 22, 13, 15, 10, 14, 19,  ВасилЛевски2, 4, 6, 8, 5, 3, 10, 1,  ДимитърБлагоев8, 4, 1, 2, 22, 3, 15, 18,  ЛюбенВешков8а, 6, 9, 12, 8, 13, 21, 17, 4, 15, 14, 11, 2, 16, 10, 5, 19, 20, 18, 7,  Малчика14, 8, 6, 2, 16, 10, 12, 4,  Мусала19, 8, 6, 13, 10, 17, 12, 15,  Одеса13, 10, 6, 9, 19, 7, 19б, 3, 8, 2, 19а, 17, 1, 4, 11, 5, 15,  ОтецПаисий3, 1,  Охрид7, 5, 6, 2, 1, 3,  ПанайотВолов2,  Раковски5, 10, 6, 3, 8, 4,  Ресен3, 2, 1,  ТрифонГърчев11, 6, 2, 4, 7, 9, 3, 1, 17, 15, 5, 8, 13,  ХристоКънчев3, 2, 6, 7, 12, 1, 9, 4, 8, 5, 10,  ЦветанСпасов1,  Шипка14, 11, 5, 13, 3, 6, 4, 1, 8,  Ю. А. Гагарин6, 4, 7, 5, 1, 8, 10, 3, 2

На 26.06.2019 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Плевен:ГеоргиКочев61Гж, КръстовищеГ. Кочев и Н. Рилски, 59, 69, 67, КръстовищеГ. Бенковски, 63, 61, 71, 39, 65Оф, 65,  Гренадирска119,  НеофитРилски1, 5, 11

На 26.06.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:МиладиновиБратя12, 10,  НеофитРилски462, 2, 1, 48, 31, 29, 481, 33,  П. Р. Славейков30,  Пирин11, 13, 6, 9.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: