Обновяват социалния патронаж в Плевен по проект

25.06.2019 16:56

 

На 1 юни стартира Проект „Подобряване материалната база в Общински домашен социален патронаж – Плевен”, чрез който ще бъде обновена материалната база на Домашния социален патронаж със средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Съгласно подписания договор за съвместна дейност  финансовите средства, предоставени от Фонда, са в размер на 22 053,60 лв., а собственото финансово участие е 2 450,40 лв. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 ноември 2019 г.,информират от Пресцентъра на местната управа.

Домашен социален патронаж е социална услуга, предоставяна от Община Плевен. През март 2018 г.  капацитетът на услугата беше повишен от 300 на 400 потребители в гр. Плевен.

Със средствата по проекта ще се закупят нови електрически пекарни и други професионални електроуреди, които ще се използват в ежедневната работа на персонала. Това ще допринесе в значителна степен за подобряване на работата им и повишаване качеството на предоставяната храна.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: