В МБАЛ „Авис Медика” прилагат нова технология за регенерация на увредени тъкани

25.06.2019 10:10

В МБАЛ „Авис Медика”- Плевен вече се прилага нова технология за регенерация на увредени тъкани чрез метода на микро присадките. Повече за нейното приложение и как помага тя за по-бързото възстановяване на пациентите, разговаряме с д-р Роберт Халваджиян.

Д-р Халваджиян, какво представлява иновативната системата Ригенера?

Ригенера е иновативна технология на италианската фирма Human Brain Wave за регенерация на тъкани. От дълго време се знае за регенеративните клетки (стволови, мезенхимни стволови и прогениторни клетки) в нашето тяло и отдавна учени търсят ефективни методи тяхното за извличане.

Системата Ригенера е нов и ефективен метод за изолиране на тези клетки,  тъй като запазват тяхната жизненост над 95%. Те се извличат заедно със средата, в която се развиват и растежните  фактори, така че се получава суспензия, микс от клетки, която се нарича микро-присадка.

С какво тази система е по-добра от другите, които са на пазара?

В днешно време се използват системи за извличането на мезенхимни стволови клетки от мастна тъкан и на лекарите им е известно за регенеративните способности на тази тъкан, но италианския професор Антонио Грациано, доказва с 10 годишен труд ефикасността на системата Ригенера и различния подход.

Той изследва различни тъкани като източници на регенеративни клетки и доказва, че като процентно съотношение те се намират в областта на кожата на главата. Така започват експерименти за възстановяване на трудно зарастващи рани и ефектът е поразителен. Клетките се извличат бързо и в по-голямо количество от тези в мастната тъкан. Те се запазват  жизнени, защото не са извлечени ензимно, а механично, основавайки се на факта, че регенеративните клетки са с по-малки размери от зрелите.

Както проф. Грациано обича да се изразява, заселваме обезлюдено село с тийнейджъри от съседния град, а не с бебета от друг континент, които след като пораснат ще установят, че не са от това място и могат да напуснат /отпаднат. Освен това ще трябва да отглеждаме бебетата по-дълго време. Тийнейджърите бързо се превръщат във възрастни. Интеграцията на тийнейджърите (в случая клетките) е бърза и ефективна.

А какво е приложението на технологията Ригенера в ортопедията?

Основавайки се на неоспорими факти, че хрущяла на ушната мида е покрит отвън от съединителнотъканна обвивка, наречена надхрущялница (perichondrium). Тя се състои се от два слоя повърхностен и дълбок. Дълбокият слой на надхрущялницата се изгражда от клетки, които имат способността да отделят около себе си основно хрущялно вещество, бързо да се размножават и чрез последователни промени да се превръщат в хрущялни клетки. Надхрущялницата е богата на кръвоносни съдове, чрез които се осигурява изхранването на хрущяла.

Проф. Грациано и неговият екип успяват технически да извлекат, чрез системата Ригенера тези специални, регенериращи хрущяла клетки, заедно с микс от други, които възстановяват кръвоносни съдове в среда, която осигурява тяхното хранене и растежни фактори, осигуряващи деленето им. Тези нови клетки допълнително действат като „радиосигнал“ и активират зрелите да синтезират хрущялно вещество. По такъв механизъм, този микс микро-присадка се използва за възстановяване на хрущял при артрози, като еднократна вътреставна инжекция.

Какво представлява самата процедура?

Под локална анестезия, лекарят взема малко парче хрущял от ухото (хрущял  от ушната мида около4 mm²).

Получените парчета хрущял се поставят в специалния контейнер на Ригенера (клас I, CE и FDA одобрено медицинско изделие, стерилно, за еднократна употреба) и започва процеса на раздробяване.

След кратко време на клетъчна дезагрегация (1-5 минути, зависи от количеството тъкан) получената микро-присадка е готова за приложение чрез инжектиране в болното коляно.

Колко време отнема на специалиста тази процедура?

Цялата процедура се извършва по време на едно посещение и отнема между 30 и 60 минути.

В какви условия се извършва процедурата?

Интервенцията не изисква хоспитализиране и болният може да се прибере веднага след процедурата. Процедурата може да се извърши амбулаторно в стерилни условия.

Има ли странични ефекти, които могат да възникнат?

Ако се спазват изискванията за стерилност, самата технология няма странични ефекти, защото се използват собствени клетки и тялото ги приема без отхвърляне.

При всички случаи ли можем да очакваме ефект?

Естествено пациентът трябва да е много точно диагностициран, тъй като процесът е ефективен до 3 степен на артроза. При други случаи може само да се очаква намаляване на болката, тъй като в суспензията микро-присадка има клетки, които потискат възпалението.

Каква е разликата междумикроприсадките иплазмотерапията и има ли предимства Ригенера?

На първо място разликата е, че плазмата е кръвен дериват и се изискват специални условия за обработка на кръв, при  се взема много малко количество собствена тъкан. Плазмата не е тъканно-специфична и няма доказателства за тъканна регенерация. Не на последно място, манипулациите се повтарят, при Rigenera е еднократна и има доказателства за възстановяване на хрущялната тъкан.

Какво се случва с пациента след извършване на процедурата?

След около 24 часа след приложението на микро-присадката, болните съобщават за отшумяване на болката, но те трябва да избягват големи натоварвания на колянната става (като ски и други активни спортове)до към 6-ия месецслед процедурата,когато се очаква възстановяване на хрущяла. Ежедневните движения са възможни след втория ден.

Споделете Вашия опит със системата Ригенера?

В болница “Авис Медика” прилагаме метода от 6 месеца след преминал курс на обучение по прилагането в Торино. Пациентите, които преминават, са диагностицирани с артроза на колянна и тазобедрена стави. Бързото клиничното повлияване на пациентите ни дават основание да мислим, че това е процедурата на избор преди пристъпване към хирургично третиране на патологията, а именно – тазобедрено и колянноендопротезиране.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: