ОУ „Максим Горки”- Левски се превърна в училище на 21 век

20.06.2019 12:29

В ОУ „Максим Горки“-гр. Левски приключва двугодишният проект „Училище на 21-ви век“  Ключова  дейност 1, сектор  „Училищно образование” на Програма  „Еразъм+“. Проектът е разработен на база приоритетите за развитие на училището и цели повишаване на мотивацията и професионалните и езикови компетентности на учителите, усвояване и прилагане на иновативни методи и инструменти на преподаване,  както и към конкретизиране целите на обучение по собствената дисциплина по целите в програма Еразъм+. В рамките на проекта бяха проведени следните дейности: организиране и провеждане на интензивен курс по английски език за всички желаещи учители, участие в два обучителни курса, последващи вътреучилищни квалификации, дейности с участие на родители и учители и театрални постановки по приказки на английски език, представени пред родители, учители, ученици, деца и учители в детските градини в града.

Учителите по английски език Славка Ленкова и Теменужка Янева взеха участие в обучителния курс „Езикова и практическа методология: Креативност в класната стая“ в Дънфермлин, Шотландия. Наред с възможността да подобрят езикови си умения и да участват в семинари за стимулиране въображението и творчеството на децата в изучаването на английски език, те се срещнаха и обмениха идеи  с учители от Полша и Германия. Изключително добре организираната програма позволи пътувания до Единбург, Глазгоу и исторически места в областта Файф и обогатяване на познанията за историята и начина на живот в  Шотландия. Дните, прекарани в началните училища в Кросгейтс и Каудънбийт, спомогнаха за осъществяване на контакт с местни учители и запознаване с начина на преподаване и образователната система в Шотландия.

Участието на шест начални и прогимназиални учители в обучителния курс „Драма в образованието“ ни научи как да поставяме ученика в центъра на  взаимодействието учител-ученик чрез използване на  интерактивни методи и позитивно възпитание в обучението и работа в групи. Театралните и драма методи, които бяха усвоени от участниците, засилиха възможностите за осъществяване на междупредметни връзки, които са от особено значение за малките ученици.  Прилагането на техниките на театъра и драмата като инструменти на преподаване прави ученето по-забавно, привличащо и задържащо вниманието на децата.

Подобрените езиковите компетенции по английски език разшириха възможностите за участие в международни образователни програми, осигуриха достъп до специализирани учебни помагала и услуги, допринесоха за по-активно участие в стратегическите междуучилищни партньорства, които училището инициира или взема участие, включване в  e-Twinning проекти.

Нашето училище се стреми да създава съвременна, динамична, но работеща среда за учители и повишат резултатността и подобряване на ключовите компетенции и уменията на 21-ви век и европейските ценности.

Включването ни в програма Еразъм+ даде възможност на учителите за допълнително професионално развитие, лична удовлетвореност и мотивация за превръщане на ОУ „Максим Горки“ в „Училище на 21-ви век“

С удоволствие съобщавам, че училището има нов спечелен проект по програма Еразъм+, „Училище на 21-ви век – продължаващо образование“, който е насочен към прилагане на новите технологии в образованието и грижата за деца с обучителни трудности.

Информация и снимки: Славка Ленкова, Координатор на проекта:

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: