Приеха подробната инвестиционна програма на ВиК – Плевен за 2019-а

18.06.2019 7:52

Подробната инвестиционна програма за 2019 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен бе разгледана и приета с пълно мнозинство от присъстващите на вчерашното заседание на Общото събрание на членовете на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен. Асоциацията е председателствана от областния управител Мирослав Петров, който представлява интересите на държавата с пълен мандат от министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството.

В рамките на заседанието бе приет и годишният финансов отчет за 2018г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен“. В точка други областният управител Мирослав Петров постави за обсъждане и въпроси, свързани с водоснабдяването на община Червен бряг и пречиствателната станция в Божурица.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: