Повишиха двама прокурори от Плевен

13.06.2019 9:55

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ повиши в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура 13 прокурори и премести на същата длъжност един прокурор, считано от датата на встъпване в длъжност.

Двама от повишените прокурори са Венцислав Фердинандов и Ивета Маркович – прокурори в Районна прокуратура – Плевен.

Прокурорската колегия премести Валентина Иванчева Маджарова – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура. Поради попълване на местата гласуването за останалите седем кандидати, участвали в конкурса бе прекратено, съобщават от Пресцентъра на ВСС.

Назначените кандидати са класирани в конкурса за заемане на 14 длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура, съгласно обявения конкурс с решение на прокурорската колегия по протокол № 06/21.02.2018 г. и изменен с решение по протокол № 07/21.02.2018 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: