Плевенската Библиотека е домакин днес и утре на работна среща на Краеведско обединение „Мизия”

13.06.2019 7:10

Днес и утре /13 и 14 юни/ Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен ще бъде домакин на работна среща на Краеведско обединение „Мизия”, включващо отделите по краезнание на регионалните библиотеки в градовете Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен.

Библиотечното краезнание има за цел да издирва, систематизира, съхранява и популяризира книжни и некнижни издания за края. Кооперираната дейност на обединението датира от 1965 г. и вече 54 години успешно се справя със споделеното преглеждане на книжните и електронни източници и библиографирането на публикациите за края.

На срещата ще бъдат представени доклади и презентации, представящи работата на четирите регионални библиотеки по дигитализация на библиотечни документи и добри практики в краеведската им работа.

Гост на срещата ще бъде доц. д-р Цветанка Панчева от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: