Юнското заседание на Общински съвет – Пордим ще се проведе в село Згалево

12.06.2019 12:16

На 18 юни, вторник от 13.00 часа в салона на читалището на село Згалево , ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Пордим.

Предварителният дневен ред на сесията включва 7 точки като последните две са питания и молби.

Съветниците ще трябва да приемат вътрешни правила на Община Пордим по Закона за мерките срещу изпиране на пари/ЗМИП/. Кметът Детелин Василев внася предложение за трансформиране на част от Целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на текущ ремонт на общински пътища и улична мрежа в община Пордим. Местните депутати ще разгледат и предложение за управление и стопанисване на земи от Общинския поземлен фонд – пасища, мери и ливади, предоставени за ползване от животновъди, да вземат решения за определяне на място за организиране на пазар за дребни животни в землището на село Тотлебен и за учредяване безвъзмездно право на ползване на имот, находящ се в землището на село Згалево за спортно симулативни игри.

Снимка: selo.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: