Зам.-министър Султанка Петрова разясни в Плевен възможностите на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

12.06.2019 15:30

Зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова бе днес в Плевен, за да разясни заедно с експерти новата Стратегия за активен живот на възрастните хора и стимулиране сътрудничеството при прилагане на насърчителните мерки за социалните предприятия, заложени в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Това става в рамките на информационна кампания „Промяната е в нашите ръце”, която ще премине през всички областни градове на страната. Кампанията се провежда от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции” (ЖРДПСИ), съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ).

Нашето желание е да се срещнем с хора, които имат нужда да започнат да развиват социалната и солидарна икономика в своя регион, коментира пред журналисти преди началото на форума в Областна администрация – Плевен зам.-министър Султанка Петрова. Тя разясни, че създаването на предприятия от социалната и солидарна икономика дават възможност да се намалят неравенствата, хората да бъдат включени в пазара на труда. Става въпрос най-вече за т.нар.  уязвими групи – младежи до 29 години, хора, които отглеждат деца с увреждания, наркозависими, хора с увреждания, зависими от алкохол и т.н.

Петрова подчерта, че е изключително важно местната власт да започне да развива тази нова политика, свързана с развитието на солидарната и социална икономика като така може да се преодолеят регионалните различия в България. Местната власт ще може да помага на хора с предприемачески дух, които искат да развият едно социално предприятие, като предоставя или дава под наем помещения, машини и съоръжения и други. Ще има възможности за квалификация, обучение, преквалификация и след това човекът да бъде нает и на работа, т.е. затваря се целият кръг чрез Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.

В момента в МТСП се разработва и екоплатформа с панели за обучения, борса за намиране на работа, борса за работодатели, които търсят работна ръка, за добри европейски практики и т.н. Надявам се България да бъде първата страна в ЕС, която ще има такава екоплатформа за развитие на социалната и солидарна икономика, подчерта зам.-министър Петрова.

Информационната кампания в Плевен днес бе открита от областния управител Мирослав Петров, като сред присъстващите бяха зам.-областният управител Татяна Божинова и зам.-кметът на община Плевен арх. Невяна Иванчева. Участие във форума взеха представители на различни социални и образователни институции.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: