Зам.-министърът на социалната политика Султанка Петрова днес ще посети Плевен

12.06.2019 9:11

Зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова днес ще посети Плевен. Поводът е откриване на информационна кампания „Промяната е в нашите ръце” за повишаване на информираността на гражданите във връзка с новата Стратегия за активен живот на възрастните хора и стимулиране сътрудничеството при прилагане на насърчителните мерки за социалните предприятия, заложени в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Кампанията се провежда от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции” (ЖРДПСИ), съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ).

Събитието в Плевен ще започне в 13.30 часа в Областна администрация. Откриването е в 14.00 часа от зам.-министър Султанка Петрова.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: