26 са издадените разрешения за работа на непълнолетни в област Плевен

11.06.2019 17:02

26 са издадените от началото на годината разрешения за работа на непълнолетни в област Плевен. Това информира Борис Петков, директор на Инспекция по труда – Плевен. По-голямата част от младежите са пожелали да работят в кафенета и ресторанти, в сферата на услугите най-вече, 1-2 са разрешителните за работа в производството.

В Кодекса на труда е регламентирана специална закрила на непълнолетните, които могат да полагат труд само срещу разрешение от Инспекцията по труда. За тях е предвиден 7-часов работен ден, забрана за полагане на нощен и извънреден труд. Предвид факта, че според Конституцията у нас образованието е задължително до 16 г., е регламентирано, че под тази възраст детският труд е забранен.

При всяка проверка на трудовите инспектори се следи за полагане на труд от непълнолетни лица. При масираните проверки в селското стопанство през учебната година се следи не само дали непълнолетните полагат труд, но и дали са на полето, за да бъдат предприети мерки за връщането им в училище.

Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление и се преследва по Наказателния кодекс. Когато контролните органи на Агенцията установят такива случаи, те подават сигнал до Прокуратурата. При необходимост се сигнализират и други органи за закрила на детето, както и районните управления по образование с цел установяване дали децата посещават училище и за предприемане на мерки за връщането им в час.

Един от фрапиращите случаи на нарушение от миналата година е от Плевенско. След сигнал на директор на училище са установени пет деца да работят в консервно предприятие в област Плевен през нощта. Към момента четири от тях отново посещават училище, се посочва в информация на Инспекцията на труда.

Исканията за наемане на непълнолетни става чрез работодателя до Инспекцията по труда. Създадена е възможност те да се подават по електронен път. По електронен път могат да бъдат получени и разрешенията. Като цяло документите, които се изискват от работодателя, са същите, които са необходими за всяко работно място. Разликата е, че при наемане на непълнолетно лице те се подават предварително, а при наемане на пълнолетно – се представят при проверка. Цялата процедура е описана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Процедури“ – http://www.gli.government.bg/page.php?c=112&d=313.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: