Ето къде ще спират тока в община Плевен от 10 до 14 юни!

09.06.2019 17:04

 

Във връзка с осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Плевен, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10-14 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Ето къде ще спират тока в следващите дни:

На 11.06.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Бохот

На 10.06.2019 г. /09:15 – 14:00 ч./ –  Плевен:Дружба333, 335, 334, Местн. Момин Геран

На 10.06.2019 г. /13:15 – 16:00 ч./ –  Плевен:Бачо Киро1, Васил Априлов27, 29, 21а, 30, 21, 22 Гж, 42, 26, 44, 40, 23, 22, 46, 28, Гоце Делчев23, 20, 27, Дрин7, 9а, 10, 5, 8, 9, Македония1, 1, 1 Гж, 1 А, Морава7, 2, Парашкев Цветков4, 9, 8, 10, Серес12

На 11.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:Васил Левски40, 38, 34, 32, 27, 31, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 54, 37, Волга2, 5, 3, 6, 4, Гоце Делчев4, 8, 10, 3, 2, 1, Дон2, 1, Одеса2, Отец Паисий8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, Панайот Волов4, 1, 2, Полтава7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6, Рила13, Родопи6, 2, 4, Росица3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8, Сергей Румянцев11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20, София12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11, Странджа10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6, Струма12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7, Тунджа6, 2, 1, Хан. Аспарух40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21, Чернялка32, 24, 26, Ю. А. Гагарин41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 37, 44, 29, 45, 46, 40

На 11.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тодорово, Общ. Плевен:Ал. Стамболийски15, 31, 27, 7, 18, 14, 6, 21, 1, 23, 16, 10, 22, 11, 13, 4, 29, 33, 25, 19, 8, 2, 12, Батак2, 11, 6, 3, 7, 1, 5, 4, Беласица4, 1, 2, Васил Левски19, 26, 21, 15, 2, 22, 14, 17, 25, 4, 24, 10, 28 Края на Селото, 18, 1, 6, 27, 16, 23, Уо ТП 1, 20, 13, Витоша4, 6, 3, 7, 2, 9, Георги Бенковски1, Дунав9, Иван Вазов7, 10, 3, Център, 1, 13, 11, 16, 5, 9, 14, 8, Камен Христов3, 5, 6, 4, Кирил и Методий6, 13, 14, 20, 1, 9, 3, 10, 15, 2, 5, 8, 11, 7, 4, 12, 18, Крали Марко8, 1, Оборище5, 1, 3, Панайот Волов3, 5, 8, 1, 2, 4, 7, 6, Петко Костов8, 1, 3, 2, 4, 12, 10, 6, Пирин2, Стефан Караджа2, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, Сторгозия28, Хаджи Димитър4, 3, 1, Шар Планина2, 3, 4, 1, 5, 6, 8, Шейново11, 10

На 11.06.2019 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Плевен:Генерал Тотлебен5, 9, 21, 22, 15, 13, 23, 34, 1а, 11, 30, 26, 25, 17, 32, 7, 29, Люляк36, 32, 4, 6, 3, 30, 43, 28, 35, 43а, 22, 37, 37а, 34, 5, 36а, 41, 24, 35 А, 49, 2, 26, 47, 45, 41а, Мир1 Люляк, 13, 8, Рудозем2, Сторгозия153, 141

На 11.06.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Плевен:Босилеград9, 11, Генерал Гурко29а, 20а, 20, 20, 29, 29 А, Генерал Скобелев22

На 11.06.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ласкар:Алеко Константинов4, 9, 6, 5, 7, 1, 3, 2, Ангел Кънчев5, 7, 9, 13, 11, Васил Коларов11, 6, 9, 8, 4, Васил Левски4, 7, Уо Тп2, 5, 9, 3, 2, 1, 8, Георги Бенковски3, 11, 5, 2б, 1, 8, 4, 10, 2, 7, Гоце Делчев7, 9, 5, Иван Вазов7, 3, 8, 5, 3а, 1а, Кратово6, 4, 3, 5, 2, 1, Н. Й. Вапцаров6, 8, 12, 10, Под Село, Рила3, 5, Стоп Двор, Стоян Едрев16, 29, 20, 22, 18, 7, 24, 20а, 1, 4, 23, 19, 25, 9а, 27, 8, 35, 13, 2, 21, 3, 15, 33, 9, 11, Христо Ботев39, Уо Тп1, 61, 55, 69, 9, 59, 17, 63, 43, 22, 45, 4, 8, 31, 32, 67, 13, 2, 57, 51, 1, 21, 37, 30, 14, 10, 29, 2а, 40, 15, 16, 20, 11, 41, 36, 23, 33, 26, 25, 5, 28, 19, 12, 3, 38, 6, 49, Христо Смирненски6, 8, 2, 4, 10, 4а, 1, Чернялка3, 7, 1, 3а, 5, 9, 17, 11, Шипка5, 1, 3, 2

На 11.06.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:Алабин1, 11, 5, 10, 14, 22, 2, 12, 19, 21, 23, 7, 18, 4, 15, 9, 17, 27, 16, 8, 20, 31, 3, 25, 29, 13, Варна2, 5, 4, 6, 1, 10, Васил Левски5, 17, 8, 6, 15, 12, 7, 24, 26, 23, 25, 14, 19, 21, 4, 16, 18, 22, 9, 40, 38, 34, 32, 27, 31, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 54, 37, 10, 62, 57, 78, 5, 65, 51, 53, 49, 63, 64, 74, 68, 59, 61, 55, 66, Вит1, 7, 8, 9, 3, 5, 2, Волга10, 7, 2, 5, 3, 6, 4, Гоце Делчев5, 4, 8, 10, 3, 2, 1, Дон2, 1, Дунав3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 1, Елин Пелин6, 10, 4, 2, 8, Иван Вазов5, 39, 25, 37, 31, 35, 10, 9, 29, 14, 7, 12, 17, 21, 15, 19, Исперих16, 7, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 8, 11, 9, 10, Кирил и Методий14, 26, 6, 18, 19, 17, 21, 12, 7, 30, 20, 24, 9, 1, 2, 13, 4, 3, 22, 32, 10, 5, 11, 16, 8, Краварник, Латинка2, Любен Каравелов2, 3, 7, 1, Марица2, 6, 8, 4, 1, Месност Коджакър, Места2, 4, местност Трите Дърве, Никола Вапцаров2, 6, 8, 3, 1, Огоста1, 3, Одеса2, Осъм3, 1, Отец Паисий13, 11, 9, 18, 14, 7, 8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, 2, П. Хитов4, 2, Панайот Волов4, 1, 2, Пирин7, 5, 1, 13, 9, 17, 19, 11, 3, Полтава11, 9, 7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6, Раковски3, Рила13, Родопи6, 2, 4, Росица3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8, Сергей Румянцев11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20, Сливница3, 7, 5, София12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11, Странджа10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6, Струма12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7, Тимок1, Тунджа6, 2, 1, Хаджи Димитър44, 27, 23, 39, 25, 46, 9, 32, 28, 13, 21, 4, 29, 14, 36, 18, 17, 11, 43, 22, 8, 62, 5, М-Ст Върха, 10, 31, 20, 41, 34, 26, 15, 2, 19, 55, 30, 12, 7, 57, 16, 47, 1, 53, 37, Хан Омуртаг8, 2, 1, 4, Хан. Аспарух2, 5, 20, 24, 22, 6, 28, 7, 13, 3, 26, 9, 19, 17, 8, 1, 12, 10, 15, 16, 11, 18, 14, 40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21, Христо Ботев3, 4, 15, 13, 20, 9, 17, 18, 34, 32, 12, 24, 22, 29, 19, 16, 23, 6, 11, Христо Смирненски3, 1, 2, 4, Чернялка9, 12, 14, 7, 11, 13, 32, 24, 26, Шипка23, 33, 2, 19, 9, 21, 5, 17, 10, 11, 32, 12, 6, 25, 15, 3, Ю. А. Гагарин6, 9, 5, 16, 14, 17, 28, 12, 2, 1, 26, 15, 10, 20, 19, 8, 4, 3, 18, 30, 21, 24, 22, 23, 41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 37, 44, 29, 45, 46, 40, Янтра2, 4, 6

На 11.06.2019 г. /09:45 – 16:00 ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:Алабин11, 5, 10, 14, 22, 2, 12, 19, 21, 23, 7, 18, 4, 15, 9, 17, 27, 16, 8, 20, 31, 3, 25, 29, 13, Васил Левски10, 40, 38, 34, 32, 27, 31, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 54, 37, Вит1, 7, 8, 9, 3, 5, 2, Волга2, 5, 3, 6, 4, Гоце Делчев4, 8, 10, 3, 2, 1, Дон2, 1, Дунав3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 1, Елин Пелин6, 10, 4, 2, 8, Исперих16, 7, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 8, 11, 9, 10, Кирил и Методий14, 26, 6, 18, 19, 17, 21, 12, 7, 30, 20, 24, 9, 1, 2, 13, 4, 3, 22, 32, 10, 5, 11, 16, 8, Марица2, 6, 8, 4, 1, Огоста1, 3, Одеса2, Отец Паисий2, 8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, П. Хитов4, 2, Панайот Волов4, 1, 2, Полтава7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6, Раковски3, Рила13, Родопи6, 2, 4, Росица3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8, Сергей Румянцев11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20, Сливница3, 7, 5, София12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11, Странджа10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6, Струма12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7, Тунджа6, 2, 1, Хан Омуртаг8, 2, 1, 4, Хан. Аспарух2, 5, 20, 24, 22, 6, 28, 7, 13, 3, 26, 9, 19, 17, 8, 1, 12, 10, 15, 16, 11, 18, 14, 40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21, Христо Ботев15, 13, 20, 9, 17, 18, 34, 32, 12, 24, 22, 29, 19, 16, 23, 6, 11, Чернялка32, 24, 26, Ю. А. Гагарин41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 37, 44, 29, 45, 46, 40

На 11.06.2019 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Плевен:Анастасия Димитрова16, 28, 26, 18, 30, 16а, 20, 30а, Люляк49в, Мир14, 10б, 10, 12, 14Б, 8, Синчец60, Сторгозия74

На 12.06.2019 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Плевен:Генерал Тотлебен31, Люляк51 А, 51, 51 А, 53 Ат, 51а, 53 Маг, 53

На 12.06.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Плевен:12-ти Август4, 13а, 6, 5, 3, 7, 9а, 19, 8, 2, 4а, 10, 14, 12, 15, 1, 17, 9, Георги Кочев4, 2, Заря2, 31, 17, 34, 18, 7, 26, 37, 11, 20, 19, 32, 21, 6, 3, 39, 38, 35, 24, 5, 22, 12, 4, 16, 14, 25, 33, 8, 5а, 30, 10, 23, 29, 39а, 1, 13, 9, 28, Изток26, 29, 31, 28, 33, 29а, Магнолия5, Момин Кладенец4, 2, 3, 8, 6, 1, Русе/Д-Р Бешев/94, 116, 100, 102, 114, 112, 96, 110, Изток, 118, 96а, 108, 102а, 98, 92, 120, 106а, 90, Шести Август5, 13а, 9а, 5а, 7, 3, 2, 4, 1

На 12.06.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Асен Халачев11, 12 А, 12, 2, ГренадирскаУо ТП 16, 3, Данаил Попов /В. Ленин/2, 2, 4

На 13.06.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Плевен:Катя Попова28, 15, 22а, 21, 24, 17, Пелистър10а, 6, 7, 9, 10, 4а, 4, 1, Руй9а, 9, 7, 11

На 13.06.2019 г. /09:15 – 13:30 ч./ –  Плевен:Генерал Владимир Вазов13, 19, 9, 7, 15, Солун/Юнско Въстание/25, 33, 31, 29, 27, 35, Страцин1, 15, 17, 7, 9, 5, 10, 13, 3, 11, 7а, Тунджа/Б. Станчев/34

На 13.06.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Плевен:Алеко Константинов14, Гренадирска21, Данаил Попов /В. Ленин/3 Ос, 1, 3

На 13.06.2019 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Славяново, Общ. Плевен:392041

На 13.06.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Плевен: Гълъбец6, Гюмюрджина1, 4, Емил Димитров/Марица/44, 54, 40, 49, 42, 52, 38, 45, 46, 50, 48, Лозенград/Хр. Згалевски/3, 22, 1, 10, 14, 3, 17, 12, 2, Странджа40, 42, 46, 44, Хаджи Димитър77, 56, 46, 64, 50, 68а, 54, 70, 50а, 47, 51, 49, 49а, 55, 48, 66, 53-55, 60, 68, 54а, Цар Самуил/В. Топалски/138, 48, 138, Яне Сандански29, 30, 25, 22, 26, 32, 29 Гж, 23

На 14.06.2019 г. /08:45 – 13:00 ч./ –  Плевен: Сторгозия До Шпк 1, 67, Сторгозия Шпк 1, 2, 1

На 14.06.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Плевен:Асен Златаров1, 7, 18, 13, 21, 19, 3, 9, 20, 11, 17, 5, 6, 22, 13, Генерал Ганецки11, 7, 21, 8, 10а, 1, 15, 9а, 29, 3, 22, 19, 31, 26, 20, 10, 9, 6, 13, 25, 23, 17, 15а, 12, 4, 5, 24, 20а, 27, Гривица5, 9, 13, 6, 8, 7, 10, 3, 4, К. Охридски/Карл Маркс/2, 5, 3, 4, 7, Осогово3, 14, 7, 10, 6, 12, 8, 4, 1, 1 А, 9, 11, 1а, 2, 5, 13, Републиканска27, 32, 38, 24, 31, 36, 29, 29, 35, 30, 33, 26, 37, 24а, 28, 34, Рила/Ю. Гагарин/15, 12, 9, 7а, 3, 11, 5, 7, Двуфамилна Жилищна Сграда, 4, 2, 14, 11а, 8, 10, 16, 13, 1, 6, Фридрих Енгелс 5, 4а, 3, Христо Ботев49, 51, Христо Ясенов22

На 14.06.2019 г. /09:15 – 13:00 ч./ –  Плевен:Генерал Владимир Вазов4, 6, 14 До Учебна База Хр. Ботев, 4, 4а

На 14.06.2019 г. /09:30 – 13:00 ч./ –  Брестовец: Александър Петров17, 28, 18, 19, 20, 16, 24, 14, 11, 22, Александър Стамболийски26, Васил Левски13, 25, 3, 4, 29, 8, 6, 22, 3а, 24, 14, 23, 36, 19а, 9, 27, 16, 40, 28, 1, 5, 40а, 2, 12, 11, 42, 34, 44, 7а, 15, 30, 21, 7, 26, 18, 32, 20, 38, Витоша 2а, 4, 2, 3, 5, 1, Георги Кочев28, 18, 8, 30, 14, 16, 12, Елин Пелин4, Иван Вазов15, 5, 1, 2, 3, Никола Й Вапцаров10, 3, 1, 12, Пирин 4, 6, 1, 2, 8, Рила 4, 3, Хаджи Димитър 21, 10, 2, 18, 12, 20, 6, 25в, 16, 25а, 22, 14, 8, 4, Христо Ботев2, 9, 7, 8, 10, 4, 1, 21, 3, 15, 17, 6, 19, 13, 11, Христо Смирненски10, 2, 12, 1, 4, 3, 6, 8, 14

На 14.06.2019 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Плевен:Георги Кочев Кръстовище Гренадерска, Гренадирска93, 90, 93а, До Сладк. Кооперация, 96, 97

На 16.06.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Плевен:Българска Авиация /Индустр. 6, 6, 1, 2, 5, 2, 6, 7, 5, 1, Западна Индустриална Зона, Кара Колю2, 1, Уо, 28, Местн. Западна Идустриална Зона – завод за врати.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: