134 години от рождението на поета Никола Ракитин

06.06.2019 7:17

2.05.rakitin

На днешната дата през 1885 г. в с. Лъжане (днешно Трудовец) е роден големият български поет Никола Ракитин – псевдоним на Никола Василев Панчев. Завършил славянска филология в Софийския университет (1908). Участвал в Първата световна война. Работи като учител в Плевен (1908–1933). Директор на Военноисторическия музей в Плевен (1933–1934). Несправедливо обвинен в злоупотреба с държавни пари и оклеветен, Ракитин се самоубива.
За първи път печата през 1906 г. в сп. „Демократически преглед“. Поезията на Ракитин е предимно пейзажна. Стихосбирката му „Размирни години“ е протест срещу войната и насилието над човека. Негови първи творби са „Зима при Вит“ и „Пролет при Вит“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: