В Плевен разясниха възможностите на уеб платформата за достъп до обществена информация

06.06.2019 12:55

 

Работна среща за представяне на уеб-базираната Платформа за достъп до обществена информация се проведе днес в Плевен. Събитието се организира от Министерски съвет, дирекция „Модернизация на администрацията”, а участие в него взеха представители на общински и областни администрации от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново. Такива събития се провеждат по предварително утвърден график в цялата страна.

Разяснения за това как работи Платформата, кой може да я използва и как тя ще улесни работата на администрациите, а и ще допринесе за по-голямата информираност на гражданите и медиите, направиха Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията” и Ралица Величкова.

Платформата за достъп до обществена информация е създадена и се поддържа от администрацията на Министерския съвет съгласно чл. 15в, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по Закона за достъп до обществена информация субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.

Една от целите на Платформата е подадена информация към един потребител да бъде достъпна до други потребители, които също имат интерес към нея. Така ще се пести време на различните администрации да изготвят отговори на едни и същи въпроси, а и много по-широк кръг от въпроси, към които голям обществен интерес, ще станат публични за повече граждани и медиите, разясни Красимир Божанов. Платформата съществува, тя е публикувана, но целта ни в момента е до края на този месец да обучим колкото се може повече представители на общински администрации по места, добави той. Така от 1 юли, когато Платформата ще бъде популяризирана широко, тя да може да заработи с пълния си капацитет.

Запитвания за достъп до обществена информация гражданите ще могат да подават както досега – на хартиен носител или по ел.поща, но ще може да ползват и платформата, където предоставеният им отговор ще стане видим и за други потребители.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: