Приключи проект „Толерантни заедно“

03.06.2019 12:38

Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Пордим беше домакин на третата пресконференция по проект „Толерантни заедно“, одобрен за финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. „Толерантни заедно“ беше реализиран в рамките на 23 месеца и беше изпълняван от Община Пордим, СУ „ Св.Св. Кирил и Методий“, СНЦ „ Виа Хуманика“ – гр. Плевен и ЦМЕДТ „ Амалипе“ – гр. В. Търново.


Изпълнена е главна цел на проекта, а именно да се подпомогне изграждането на 246 ученици от Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Пордим като пълноценни граждани за бъдеща успешна професионална, социална и трудова реализация чрез:
– включване в мотивационни дейности, с цел насърчаване участието им в образователния процес;
– развитие на творческите способности, с цел съхраняване и развиване на културната им идентичност в подобрена интеграционна мултикултурна среда.


Осъществяването на проектните дейности допринесе за изпълнение на годишните планове за интеграция на малцинствата и за развитие на образованието в община Пордим.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: