Любители на звездите се събраха на Астропарти Байкал 2019 /снимки/

03.06.2019 8:57

15-то “Астропарти Байкал” се проведе традиционно на красивия бряг на река Дунав в село Байкал под патронажа на кмета на община Долна Митрополия Поля Цоновска с приветствие, поднесено от зам.кмета Цецо Андрейски.
Лекторина по време на форума бяха доц.д-р Евгени Овчаров, ръководител катедра Астрономия при СУ, проф. Гаро Мардиросян и доц.д-р Лъчезар Филчев, ИКИТ-БАН, гл.ас.д-р Ева Божурова, НАОП Варна, ст-.п-л Цеца Цолова,SCIENTIX посланик, Свежина Димитрова – SCIENTIX посланик и на.координатор квалификация учители ЦЕРН, Мария Браухле-докторант ИМИ-БАН и SCIENTIX посланик, Неда Чехларова-Тонедико. 


За десети път астропартито бе включено в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерство на образованието и науката за учебната 2017/2018 г.
Организатори на проявата, която традиционно събира десетки ученици с интереси в областта на астрономията, са Национален дворец на децата, Община Долна Митрополия и Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – с. Байкал/ОЦИДЗИ/.


Форумът се осъществява с подкрепата на Регионално управление на образованието – Плевен с партньорството на Съюз на астрономите в България, Катедра Астрономия, Физически факултет на Софийски университет, Институт по математика при БАН, Институт за космически изследвания и технологии-БАН, секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, изпълнява проект Education in Earth Observation for Bulgarian Secondary Schools (EEOBSS, http://eeobss.space) Астрономическа асоциация – София (ААС), НАОП “Николай Коперник”, Тонедико. И международни партньори:Международен астрономически съюз/IAU/-офис на астрономия за развитие, Европейска асоциация за астрономическо образование (ЕААЕ), GTTP – Galileo Teachers Training Program, , Европейска училищна мрежа EUN (European School Net)-SCIENTIX, UNAWE – UNIVERSE AWARENESS (Информираност за Вселената), SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса) и SpaceEU.


Участници са ученици и учители по физика, любители астрономи от България.
Главна тема на Астропарти Байкал 2019 бе “100 години поглед към звездите”. Организирана бе специална сесия (Workshop) по глобален проект 100 години IAU „Open Astronomy Schools“ за учителите и в рамките, на която учителите участваха и в специален мини Workshop по проект “Дистанционно наблюдение на Земята от Космоса за българските училища” (Education in Earth Observation for Bulgarian Secondary Schools (EEOBSS).

Снимки: Иво Джокин

#тагове:

НАЙ-НОВИ: