НАП – Плевен продава складове, административна сграда и ресторант в центъра на Гулянци

30.05.2019 16:16

Продажба чрез търг стайно наддаване ще проведе НАП – Плевен на 28 юни. За продан са обявени следните вещи:

Административна, делова сграда с идентификатор 18099.401.800.2  със застроена площ 280 кв.м./двеста и осемдесет кв.м./,брой етажи:3,

Сграда за енергопроизводство с идентификатор 18099.401.800.3/ със застроена площ 135 кв.м. /сто тридесет и пет кв.м./, брой етажи:1,

Сграда за обществено хранене с идентификатор 18099.401.800. със застроена площ 181 кв.м./сто осемдесет и един кв.м

Складова база, склад с идентификатор 18099.401.800.5със застроена площ 100 кв.м. /сто кв.м./,

Складова база, склад с идентификатор  18099.401.800.8 със застроена площ 48 кв.м. /четиридесет и осем кв.м

Складова база, склад с идентификатор 18099.401.800.9 със застроена площ 36 кв.м. /тридесет и шест кв.м./,

Всички сгради са разположени в поземлен имот с идентификатор 18099.401.800 / находящ се в гр.Гулянци , област Плевен, пл. Демокрация/Свобода/ №2

При първоначална цена на групата: 186 906лв.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново – офис гр. Плевени на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

За контакти: телефон  (064) 898-317 , 0888867105– Марияна Александрова

Електронен адрес: : m.aleksandrova@ro15.nra.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: