Ученици се запознаха с възможностите за средно образование в Плевен

29.05.2019 15:28

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Плевен, организира изложение „Дни на средното образование”. В Актовата зала на Центъра за работа с деца перспективите си представиха 13 учебни заведения от нашия град – средни училища и професионални гимназии. Началникът на РУО – Плевен Албена Тотева информира присъстващите за държавния план-прием за учебната 2019/2020 г.

В продължение на два дни родители и ученици получиха подробна информация за възможностите за продължаване на образованието след завършен седми клас, предлаганите специалности по профили и професии и условията за кандидатстване.

„Дните на средното образование” са добра възможност за учебните заведения да представят своята дейност, постигнатите успехи и да споделят добри практики от училищния живот.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: