Младежи се обучаваха в „приключенско образование“ в проект по програма Еразъм+

23.05.2019 18:06

Вторият тренировъчен курс от проекта “Inclusive adventure education: From theory to practice”, финансиран по програма Еразъм+, КА 2, изграждане на умения в сферата на младежта, се състоя в сърцето на Турция – красивия Истанбул. Това информират от Сдружение „ОбзорАрт“.


След първата част в морската столица на България – Варна, тридесет и двама участници, изпълнени с вдъхновение и ентусиазъм, се събраха, за да научат повече за приключенското образование и как да го прилагат на практика, да споделят опита си в сферата на работа с младежи и да открият нови начини за практикуване на метода неформално образование.
Първият ден на тренировъчния курс бе посветен на игри с цел опознаване и тиймбилдинг. Участниците имаха възможността да се запознаят един с друг, да научат повече за програмата Еразъм+ и да разберат как ще протече тяхната седмица заедно. След това обсъдиха програмата на проекта и основните правила, които да подпомогнат тренировъчният курс да бъде невероятно преживяване за всички участници. След заслужена обедна почивка, всяка държава представи дейностите на локално ниво, които е направила като резултат от първия тренировъчен курс. С презентация, видео и снимков материал, организациите споделиха повече за целевата група и идеята на локалната им дейност, както и за предизвикателствата и научените уроци в резултат от нея. За завършек на деня, участниците имаха възможността да покажат артистичност и танцувални умение в забавния тиймбилдинг – “Еволюция на танците”.

Вторият ден започна с дискусия за ролята на фасилитатора и качествата, които трябва да притежава. Участниците се разделиха на шест интернационални групи и обсъдиха своите виждания по темата – какво представлява фасилитатора, каква е ролята му, какви качества трябва да притежава и какво поведение би се считало за неподходящо от някой, заемащ тази роля. След това, чрез театър, всеки отбор представи избрана ситуация, в която фасилитаторът трябва да реши проблем в групата и с неговата намеса да се стигне до два възможни края – щастлив край – решение на проблема и лош край – липсата на адекватна реакция, която да води до решение на проблемната ситуация. След всяка сценка, участниците обсъдиха показания проблем и възможностите за действие от страна на фасилитатора в подобна ситуация. През остатъка от деня, главна тема бяха уменията за комуникация и как да се подходи, когато има затруднения в груповото общуване и разбиране. Вечерта беше време за интеркултурната вечер, по време на която участниците от Непал, Тайланд, Турция, България, Германия, Индонезия и Румъния, имаха възможността да разкажат повече за страните си и да представят традиционна храна и дрехиу информират от Сдружение „ОбзорАрт“.


Средата на проекта бе перфектното време да си припомним за зона на комфорта и зона на паниката. Чрез индивидуална работа, участниците дефинираха какво за тях представляват различните зони и какво би ги накарала да напуснат зоната си на комфорт и да влязат в зоната си на паника. Последва дискусия на тема как фасилитатора може да накара участниците да излязат от зоната си на комфорт, да научат и преживеят повече, но без да се чувстват притиснати и уплашени, което довече до друга много важна тема в неформалното, основано на приключение образование – управлението на риска (risk management). Разделени на групи, участниците обсъдиха какво е риск мениджмънт и какви са различните му аспекти – как да се предпазят участниците, как да се избегнат проблеми, свързани с климатичните и природни условия и важността на правилната екипировка в дейности на открито. Денят завърши с представяне на създаденият в България през 1970 година метод на преподаване – “сугестопедия”.
Последните два дни от тренировъчния курс програмата започна с темата за брифинг и дебрифинг. Участниците научиха повече за правилните начини да се представи дадена дейност на групата, да се обяснят правилата и да се създаде вълнуваща атмосфера, така че всеки да има желание да участва, а след това чрез дебрифинг да се извлече максимална полза и обратна връзка, създавайки сигурна и комфортна зона, в която участниците да се чувстват свободни да споделят мислите си и впечатленията си. По време на следобедните сесии, участниците имаха възможността да се превърнат във фасилитатори на групата като представят активност по техен избор.


Следващият ден беше време за заслужена почивка и разходка из красивия Истанбул. След това участниците направиха равносметка на изминалата седмица и дадоха оценка на тренировъчния курс и на тяхното участие в него. Също така, държавите споделиха бъдещите си планове за дейности на локално ниво. Всеки участник получи “Youthpass” сертификат за придобитите умения и нови знания.
С нови възможности, знания и много вдъхновение, участниците се завърнаха в страните си, за да споделят опита си в неформалното образование и да бъдат по – добри в работата с младежи.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: