Четири комисии в Общинския съвет разглеждат писмо от архитектурната гилдия относно паркирането в Плевен

22.05.2019 11:04

Четири от постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, ще се запознаят в заседанията си този месец с отворено писмо, изпратено от Съюза на архитектите в България – Дружество Плевен и Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България. Писмото касае въпросите с паркирането в публичните зони на Плевен и е адресирано до председателя на Общинския съвет Мартин Митев и кмета на Общината Георг Спартански.
„От колегията имат краткосрочни и дългосрочни предложения по въпроса, предлагат и създаването на работна група с участието на всички заинтересовани страни. Писмото ще бъде разгледано в заседанията на четири от постоянните комисии следващата седмица – това са ПК по стопанска политика и транспорт, ПК по общинска собственост и инвестиционна политика, ПК по устройство на територията, екология и земеделие и ПК по законност“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
В писмото от архитектурната гилдия до ОбС – Плевен, се посочва, че във връзка със засиления контрол от страна на ДНСК за осигуряване с необходимия брой места за паркиране в нови жилищни сгради и сгради със смесено предназначение от трета, четвърта и пета категория и невъзможността за обезпечаването им в определени градски територии на Плевен, стремежът на местната архитектурна колегия е в търсене на варианти за решаване на този проблем. Архитектите предлагат в краткросрочен план да се разгледа възможността за паркиране в имоти публична общинска/ частна собственост; да се разгледат показателите на матрицата за съответните терени; да се разгледат старите ПУП-овете, които са въведени през 90-те години, когато не са били налични изискванията след м. март 2001 г. с въвеждането на ЗУТ; да се разгледа възможността за замяна/ концесия на имоти; в най-кратък срок да се изготви план-програма с неотложни действия, която да се представи в Общинския съвет. В дългосрочен план предложенията са да се изготви визия за решаване на проблема с паркирането в града поне за 4 години напред като се използва опитът на големите общини като София, Пловдив, Бургас и Варна. Да се търсят варианти и в посока инвестиции в паркинги с постоянен статут и изграждане на подобни подземни съоръжения. Да се преразгледат възможностите за частично покриване на Тученишка бара, а така също и правени преди време проучвания за изграждане на подземен паркинг в централна градска част.
Постоянните комисии към ОбС – Плевен, заседават следващата седмица.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: