Жителите на села от област Плевен са пили некачествена вода

21.05.2019 14:23

Отклонения в качеството на питейната вода са установили здравните инспектори при проверки през периода 13 – 19 май в населени места от Плевенска област. Това става ясно от седмичния бюлетин на Регионална здравна инспекция – Плевен. Изследвани са 12 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях 6 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Долни Вит е установено завишено съдържание на хром –  123,92 µg/l при норма 50,00 µg/l. В село Сомовит е отчетено по-високо ниво на магнезий – 94,85 mg/l при норма 80,00mg/l. В село Драгаш войвода при две проби инспекторите са установили завишени нива на нитрати /141,58 mg/l и 123,37 mg/l/ и магнезий /87,55mg/l  и 97,28mg/l / при норма съответно 50,00mg/l и 80,00 mg/l.

В селата Муселиево и Евлогиево са отчетени високи нива на хром – 58,24 µg/l и 54,37 µg/l при допустима стойност 50,00 µg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: