Отбелязваме Световния ден за борба с хипертонията

17.05.2019 6:59

 

На  17 май се отбелязва Световният ден за борба с хипертонията. Артериалната хипертония се смята от специалистите за „бичът за съвременното общество“ тъй като се установява средно при 4 от 10 възрастни над 25-годишна възраст и се определя като глобален рисков фактор за смърт и нетрудоспособност.

Честотата на състоянието нараства с възрастта, като се повишава стъпаловидно след 50 годишна възраст, и след навършване на 65 години достига до 80% при жените и 77,2% при мъжете.

В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация. По данни на НСИ от изследване, проведено в периода 2008-2017 година, заболеваемостта от хипертония при лица над 15-годишна възраст е около 30%. Наблюдава се  общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония, и увеличаване на  пациенти с високо кръвно налягане в по-младавъзраст  45-65 години, т.е подмладяване на болестта. Изследванията показват и увеличаване процента на регистрирани пациенти с предсърдното мъждене. Това е най-честата аритмия вследствие на високо кръвно налягане, която повишава риск от мозъчен инсулт от 3 до 5 пъти, води до когнитивни нарушения, учестява и влошава сърдечната недостатъчност. Мозъчниятинсулт сам по себе си е втората водеща причина в целия свят, следваща сърдечносъдовите заболявания, асоциирана с: лоша прогноза, висок процент на рецидив, повишенасмъртност и ръст на разходите за здравната система.

Тази година Световният ден за борба с хиперъонията ще премине под мотото „КАЧЕСТВОТОТО НА ФОКУС ПРИ ОПТИМАЛЕН КОНТРОЛ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ“. В по-гплемите градове в страната днес ще има възможност за безплатно измерване на кръвното налягане.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: