Училище за родители се проведе днес в Пордим

16.05.2019 15:13

Днес в град Пордим се проведе първото Училище за родители. Мероприятието е организирано съвместно от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Oбщина Пордим и СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – Пордим.

На срещата присъстваха родители на деца от града, които с интерес изгледаха презентацията представена от Йоана Кукова – педагогически съветник и Лъчезар Бузов – психолог. Темите, които бях акцент в презентацията са свързани с ползите от образованието,защо е важно децата да посещават училище и какво ще загуби детето, ако не посещава училище.

Присъстващите споделиха опита си от техните деца , проблемите с които се сблъскват при отглеждането и възпитанието на децата си, за което получиха ценна консултация от специалистите.

Снимки: Община Пордим

#тагове:

НАЙ-НОВИ: