Ученици от Плевенско се включиха в конкурс за рисунки на тема „Аз и Детското полицейско управление“

14.05.2019 10:08

Над 40 детски рисунки бяха представени в конкурс на тема „Аз и детското полицейско управление“, организиран в област Плевен. Инициативата е част от националната програма „Детско полицейско управление” (ДПУ), реализирайки една от целите „Ангажиране на свободното време на децата и популяризиране полицейската професия сред подрастващите“. Детският конкурс за рисунка е заложен в националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година към МОН в РУ при ОДМВР – Плевен. В надпреварата на регионално ниво се включиха ученици от откритите 8 детски полицейски управление.
Целта на конкурса е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата от „Детските полицейски управления” (ДПУ) за полицейската работа, основни познания за рисковете от престъпления и за начините на поведение и действие в конкретната ситуация. Акцент е и създаване на интерес към професията на полицая, възпитаване в съпричастност към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в дейности по опазване на обществения ред и сигурност, насърчаване развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата. Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от извършени престъпления и начините на поведение и действие за тяхното предотвратяване, първа долекарска помощ, безопасност на движението по пътищата. Форматът на произведенията на децата беше зададен – рисунката да бъде с размер на листа 35/50 см , без да е паспартирана.
Конкурсът се проведе на няколко етапа –
Първи етап – в училището, където е ДПУ краен срок 9 май 2019 година
Оценяването на рисунките се извърши от минимум тричленно жури с участието на организаторите, специалисти в областта на изобразителното изкуство и други.
Втори етап – рисунките спечелили първо, второ и трето място са изпратени в ОДМВР – Плевен за откриване на изложба във фоайето на сградата на улица „Сан Стефано“ №3 – „Аз и детското полицейско управление“ от 13 май 2019 година до 22 май 2019 година , където ще бъдат оценени от жури.
Трети етап – рисунките спечелили първо, второ и трето място от изложбата ще се изпратят в ГДНП за участие в конкурс на национално ниво.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: