Керкенез, намерен в безпомощно състояние в Плевен, е изпратен в спасителен център

13.05.2019 15:49

През април 2019 г. инспекторите при РИОСВ – Плевен са извършили 93 проверки на 89 обекта, в т.ч. 63 планови проверки на 60 обекта и 30 извънредни проверки на 30 обекта.

В рамките на осъществения контрол са дадени 25 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 16 при планови проверки и 9 при извънредни. От  извършените проверки, 7 са комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД).

През миналия месец плевенските еколози са извършили извънредна проверка за намерен в безпомощно състояние екземпляр от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) – Черношипа ветрушка (Керкенез), намерен в
гр. Плевен. Птицата е изпратена в Спасителен център – гр. Стара Загора, за лечение и отглеждане.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: