В Плевен се проведе областно състезание на ученическите екипи по първа помощ

11.05.2019 12:03

В Центъра за работа с деца в Плевен се проведе областното състезание на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП) 2019 г. В него участие взеха 8 екипа от осем училища в област Плевен. Целта на състезанието е участниците да демонстрират придобитите по време на обучението си знания и умения за оказване на първа помощ, които несъмнено ще са им от полза в реални ситуации, каквито животът може да поднесе. Именно тази приложимост на знанията ги прави толкова ценни за обучилите се. Освен това благодарение на УЕПП у множество младежи се заражда интерес към организацията БМЧК, като една част от тях дори се присъединяват.


Състезанието започна в 10:00 часа, като протече по следния начин: всеки от екипите премина през 4 пункта – тест „Общи знания за Червения кръст/ Червения полумесец“, тест по първа долекарска помощ, реанимация и практически ситуации.
След ожесточено съревнование между екипите, бяха обявени крайните резултати:
На ТРЕТО МЯСТО е отборът на ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен
На ВТОРО МЯСТО е отборът на ОУ „Цветан Спасов“, Плевен
На ПЪРВО МЯСТО е отборът на ОУ „Климент Охридски“, Плевен.
Обучители на екипите от община Плевен бяха доброволци от БМЧК – Плевен.
Първенците в състезанието с обучители Невена Петкова и Стела Тодорова ще имат честта да представят област Плевен в националния кръг на юбилейното 30-то издание на състезанието, който ще се проведе в НУЛЦ на БЧК – с. Лозен.
Събитието освен това беше обезпечено с частна линейка, осигурена от фирма „Мега Медик ЕООД“, като участниците имаха възможност да се запознаят с оборудването и звуковата сигнализация на медицинското превозно средство.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: