Майската сесия на Общински съвет – Пордим ще се проведе в село Катерица

10.05.2019 10:26

Майското заседание на Общински съвет – Пордим ще се проведе в село Катерица. Сесията е насрочена за 16 май от 13 часа при дневен ред от 18 точки. Последните две са питания и молби.

Зам.-председателят на местния парламент на Пордим Катя Димитрова ще даде сведения за отменените решения на Административен съд- град Плевен от 08 .05.  2018 г. Под точка втора е обсъждане на промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Пордим , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г.

Съветниците ще трябва да гласуват прекратяване на дейността на Временната комисия по изготвяне на проект и изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г.

Ще бъде обсъждано актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2019 г.; откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на земеделски земи-ниви, находящи се в землищата на град Пордим, селата Тотлебен, Одърне, Каменец, Згалево  и Катерица и други.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: