Приключи проектът „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”

09.05.2019 13:46

Приключи мащабният проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“. Той се изпълнява по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016г. „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

13 844 761,73 лева е общият бюджет на проекта, който в последните две години и половина промени облика на централната градска част на Плевен. Средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен като от тях 11 768 047,47 лева е европейското съфинансиране и 2 076 714,26 лева е националното съфинансиране. От общия бюджет са спестени 1,2 млн. лв., които ще бъдат вложени за подобрение на инфраструктура на града, съобщи днес на заключителната пресконференция зам.-кметът Стефан Милев.

В рамките на проекта бяха реконструирани и обновени общо 30 обекта обществени пространства, в това число: Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад „Стефан Стамболов“,  5 детски и спортни площадки, 5 пешеходни мостове и  17 улици.

Чрез извършените дейности са постигнати устойчива и екологична градска среда с подобрено качество на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен. Осигурена е  достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт, подобрено е  състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти, постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Като финал на извършените дейности днес бе направено и откриване на обновената и вече функционираща Водна каскада. Свещеник отслужи водосвет, а лентата за откриването бе прерязана от председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев и зам.-кметовете Милен Яков и Стефан Милев. Кметът Георг Спартански подчерта значимостта на инвестицията за Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: